fågel från ramnaparken i borås

Underhåll i Borås Stad 2012.