vass

Bladvass, vass eller rörvass (Phragmites australis) är en art i växtfamiljen gräs. Denna art anses ofta vara den enda i vass-släktet (Phragmites). Bladvass kan bli upp till 5 meter hög och ungefär lika lång under mark, i Norden dock bara 1-4 m hög. Jordstammen är krypande och oftast under vatten. Från denna skjuter strån upp. Bladvassens strån är släta, utan hår eller åsar, och har många noder. Bladen är 20-30 mm breda och kan bli en halv meter långa men oftast mindre. Snärpet är omvandlat till hår. Blomställningen är småax i vippa. Småaxen är violetta och smala, med 2-6 blommor och rikligt med ljusa hår. Vippan är yvig, 10-30 cm lång och sitter kvar hela vintern.[1] Bladvass växer i de flesta sorters sjöar och våtmarker, men trivs bäst i näringsrika sjöar. Källa wikipedia