snäckor

Snäckor (Gastropoda) är den klass i djurstammen blötdjur som har de flesta arter. Ungefär 78 procent i stammen blötdjur är snäckor. Storleken ligger mellan 1 millimeter och ca 1 meter. Snäckor förekommer på land, i havet och i sötvatten. Landlevande snäckor kallas i dagligt tal sniglar. I vetenskapliga sammanhang reserveras den beteckningen för snäckor utan eller med ett mycket rudimentärt skal. Källa Wikipedia