rep

Rep, tågvirke, tross, lina är olika typer av längre sammanhängande knippen tvinnade, mer sällan flätade, fibrer. Repet är vanligtvis lättböjligt och används för att koppla samman olika saker. Med tågvirke avses ett grövre rep och används mycket för rep i samband med sjöfart.