öresjö i borås

Öresjö är en 6 km² stor sjö i Borås kommun. Den sträcker sig från Borås i söder till Fristad i norr. Det är en långsmal sjö i nordlig riktning, drygt 6 km lång. På sina bredaste ställen i söder och norr är den över 1500 meter bred. Ungefär vid mitten, strax norr om Frufällan, är den som smalast, ungefär 500 meter. Från nordost mynnar Viskan ut i Öresjö strax norr om Sparsör och fortsätter sedan sitt lopp mot Kattegatt längre söderut mellan Almenäs badplats och Sjöbo. Källa wiki.