havssnäckor

Snäckor hos en del skallösa havssnäckor, vilka saknar mantelhålet, fungerar hudutskott på ryggsidan som andningsorgan. Hjärtat utgörs av en kammare och ett förmak.