caroli kyrka

Caroli kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Borås och huvudkyrka för Borås Caroli församling i Skara stift. Den är byggd i en tidstypiskt svensk och stramt hållen karolinerstil, vilken skiljer sig markant från samtida såväl världsliga herresätens som katolska kyrkobyggens barock. Carolikyrkan är stadens äldsta bevarade byggnad.