fågel från ramnaparken i borås

Fågelkoloni Ramnasjöns fågelkoloni invigdes i 1926. Upprustades 2007 med en gåva från Ingemar Thorén och Kerstin Avalder.