Göteborgs konstmuseum
Göteborgs konstmuseum är Sveriges främsta museum för nordisk 1880- och 1890-talskonst. Chef för konstmuseet är Isabella Nilsson och verksamheten ingår i Göteborgs kulturförvaltning. Museibyggnaden ligger vid Götaplatsen i Göteborg, i södra änden av Kungsportsavenyn. Räknat i antalet tavlor, skulpturer, teckningar med mera, ligger Göteborgs konstmuseum på andra plats i Sverige, efter Nationalmuseum i Stockholm. källa wikipedia.
Hemsida